×

هشدار

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_tags، کامپوننت پیدا نشد

دریافت وقت بستری

مدارک لازم جهت بستری:

 1.  بیمارانی که تحت پوشش بیمه قرار ندارند(آزاد):
  • کارت ملی
  • دستور بستری پزشک معالج
 2. بیمارانی که تحت پوشش بیمه پایه قرار دارند (تامین اجتماعی، خدمات درمانی سلامت، نیروهای مسلح):
  • کارت ملی
  • دفترچه بیمه با تاریخ اعتبار معتبر.
  • دستور بستری پزشک معالج

 

 

مدارک لازم جهت بستری:

 1.  بیمارانی که تحت پوشش بیمه قرار ندارند(آزاد):
  • کارت ملی
  • دستور بستری پزشک معالج
 2. بیمارانی که تحت پوشش بیمه پایه قرار دارند (تامین اجتماعی، خدمات درمانی سلامت، نیروهای مسلح):
  • کارت ملی
  • دفترچه بیمه با تاریخ اعتبار معتبر.
  • دستور بستری پزشک معالج
 3. بیمارانی که تحت پوشش بیمه تکمیلی می باشند:
  • کارت ملی
  • دفترچه بیمه پایه(تامین اجتماعی، خدمات درمانی سلامت، نیروهای مسلح)
  • معرفی نامه بیمه تکمیل درمان(ایران،رازی،سینا،آتیه سازان حافظ و ...)
  • دستور بستری پزشک معالج
   •  توجه:مراجعین محترم می توانند حداکثر پس از 24 ساعت از زمان پذیرش معرفی نامه بیمه تکمیل درمانی خودرا از سازمان مربوطه اخذ و به واحد پذیرش بیمارستان ارائه نمایند.
   •  توجه:جهت اخذ معرفی نامه از بیمه تکمیل درمان(بیمه تکمیلی) با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز(دستور بستری پزشک معالج، کارت بیمه تکمیلی و کارت شناسایی معتبر)به سازمان مرکزی بیمه تکمیلی مربوطه خود، مراجعه نماید.
 4. بیمارانی که تحت پوشش بیمه مستقل می باشند(بانک ها،صنایع مس،صدا و سیما و ...)
  • کارت ملی
  • معرفی نامه از بیمه مذکور
  • دستور بستری پزشک معالج

توضیحات ضروری:

 • لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان در واحد پذیرش بستری،پذیرش اورژانس ، واحد ترخیص و همچنین سایت بیمارستان وجود دارد.
 • لیست خدمات قابل ارائه بیمارستان همراه با تعرفه ها  در واحد پذیرش بستری،پذیرش اورژانس ، واحد ترخیص و همچنین سایت بیمارستان وجود دارد (تعرفه های مذکور ارائه شده از سوی هیئت پنج نفره استانی می باشد).
 • پرداخت هرگونه وجه خارج از صندوق بیمارستان غیر قابل قبول است، لذا خواهشمند است در صورت وقوع بلافاصله مسئولین بیمارستان را مطلع نمایید.
 • درصورت نیاز به استفاده از آمبولانس از طریق دفتر پرستاری با مرکز آمبولانس تماس حاصل می شود و هماهنگی های لازم انجاممی گردد.در ضمن هزینه خدمات آمبولانس در صورتحساب بیماران منظور می گردد.
 • حفظ اموال بیمار:  مسئولیت نگهداری کلیه اشیاء قیمتی از جمله طلا و جواهرات، گوشی موبایل و ... به عهده بیمار و همراه بیمار می باشد،درصورتی که بیمار همراهی ندارد اشیاء مذکور را با امضاء و اثر انگشت تحویل سرپرستار و یا مسئول شیفت نماید.

فید توییتر

نظرات مخاطبین

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    لاله : لطفا مطالب آموزشی بیشتری بگذارید    images223

 

   مرجان : لطفا برای اتاق ها و هتلینگ بیمارستان تور مجازی بگذارید    images22

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما