پرسش و پاسخ

برخی از متداول ترین اطلاعاتی که هموطنان عزیز می خواهند از راضیه فیروز کسب نمایند به شرح زیر می باشد

ادامه مطلب

رسالت راضیه فیروز

82018866-70622283 ارائه مطلوب ترین خدمات درمانی در زمان مناسب مطابق با جدیدترین متدهای پزشکی به عموم بیماران

پیشرفت ، تعالی و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت مطلوب

ادامه مطلب

پذیرش بیمار

images74نحوه پذیرش بیمار در بیمارستان راضیه فیروز به شیوه زیر می باشد:

ادامه مطلب

فید توییتر

نظرات مخاطبین

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    لاله : لطفا مطالب آموزشی بیشتری بگذارید    images223

 

   مرجان : لطفا برای اتاق ها و هتلینگ بیمارستان تور مجازی بگذارید    images22

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما